Skip to main content

Zwangerschapsverlof - zelfstandig ondernemer

baby werkenOok zelfstandig onderneemsters komen sinds 1 juli 2008 in aanmerking voor een uitkering tijdens het zwangerschapsverlof volgens de nieuwe "zelfstandig en zwanger regeling (ZEZ-regeling).

Deze regeling is van toepassing voor zelfstandig onderneemsters en meewerkende partners/echtgenoten. 

Doelstelling

De belangrijkste reden om tot deze regeling te komen is de bescherming van moeder en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen verzekeren zich niet tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. De nieuwe regeling vermindert de financiƫle noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen.

 

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een ZEZ als u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • U bent zelfstandige met of zonder personeel
  • U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp
  • U bent meewerkend echtgenote van een zelfstandige

 

 

Hoogte ZEZ - uitkering

De hoogte van de zwangerschapsuitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) is afhankelijk van het aantal gewerkte uren in het jaar voorafgaande aan de bevalling.

Zelfstandigen die in het jaar voorafgaande aan de bevalling tenminste 1.225 uur als zelfstandige gewerkt hebben, krijgen een uitkering ter hoogte van het wettelijk minimumloon (kijk voor de hoogte van het WML hier).
Is er in het voorafgaande jaar minder dan 1.225 uur als zelfstandige gewerkt, dan is de uitkering lager. De hoogte van de ZEZ-uitkering is afhankelijk van de winst in het voorafgaande jaar.

 

 

Ingangsdatum ZEZ - uitkering

De periode waarin de ZEZ-uitkering wordt uitbetaald, is tenminste zestien weken en gaat in zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Er bestaat altijd recht op minstens tien weken ZEZ-uitkering na de bevalling. De methodiek is hetzelfde als voor het bevallingsverlof voor werknemers.
Bij een meerling kan het verlof voor de bevalling vier weken langer duren.


Aanvragen ZEZ-uitkering

De ZEZ-uitkering dient tenminste twee weken voorafgaande aan de gewenste ingangsdatum aangevraagd te worden bij het UWV.

 

Financiering

Er is door de ondernemers geen aparte premie verschuldigd. De ZEZ-regeling zal uit de algemene middelen gefinancierd worden. De totale kosten per jaar worden geraamd op circa 29 miljoen euro.