Skip to main content

Zwangerschapsverlof - uitkering

baby geldReferteperiode

De hoogte van je zwangerschapsuitkering (WAZO-uitkering) wordt berekend op basis van het inkomen (SV loon) dat je gemiddeld verdiende tijdens het dienstverband waarin het verlof begint, waarbij wordt gekeken naar het inkomen dat in een periode van een jaar verdient is (de zogenaamde referteperiode). Deze referteperiode eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand / vier weeksperiode voorafgaand aan de eerste dag van het verlof. 

Berekening dagloon 

Het UWV rekent met het SV loon. Dat is het loon waarover de belastingen en sociale verzekeringspremies zijn betaald. U vindt dit loon terug op uw loonstrook (SV loon, loon sv). Dit SV loon is inclusief vakantiegeld, vaste eindejaarsuitkering, vaste dertiende maand, etc.

 

Het UWV bepaalt op basis van dat inkomen een dagloon. Daarbij delen ze het totale inkomen van de referteperiode door 261 dagen. Dat is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Tijdens het zwangerschaps- / bevallingsverlof wordt 100% van dit dagloon uitgekeerd.

De uitkering is wel gemaximaliseerd op het maximum dagloon. Dit is in 2013 maximaal € 194,85 per dag.

 

Als de werknemer in de referteperiode minder loon heeft ontvangen door ziekte of onbetaald verlof, dan wordt gekeken naar het inkomen van een maand / vierweeksperiode voordat de werknemer ziek was of verlof had.

 

 

Betaling uitkering aan werkgever of werknemer

Als je in dienst bent bij een werkgever, kan deze ervoor kiezen om de uitkering rechtstreeks aan jouzelf uit te laten betalen of aan zichzelf. In dit laatste geval wordt je salaris gewoon door je werkgever doorbetaald tijdens het verlof.

Indien je werkgever de uitkering aan zichzelf laat uitbetalen, worden ook het vakantiegeld en de werkgeverskosten van de sociale verzekeringswetten aan hem / haar vergoedt. Financieel kost het je werkgever in principe dus niets. Wel draait de werkgever zelf op voor de vakantiedagen die je gewoon blijft opbouwen en voor de kosten van jouw vervanging tijdens je verlof.

 

 

Voorbeeld

Je bent uitgerekend op 10 augustus 2023 en kiest ervoor om vier weken verlof vooraf op te nemen. De ingangsdatum van je verlof is dan 14 juli 2023.
Voor de hoogte van de uitkering wordt gekeken naar het loon dat verdient is in  de referteperiode van een jaar. Deze periode eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand voorafgaande aan de eerste verlof dag.

In dit geval eindigt de referteperiode dus op 31 mei 2023.

 

Voor de berekening gaat het UWV uit van je brutoloon voor de sociale verzekeringswetten. Dat moet je terug kunnen vinden op je loonstrook en kan je anders navragen bij je werkgever.  
Stel dat je salaris gedurende dat hele jaar € 500 per maand was. Voor de dagloonberekening houdt het UWV ook rekening met de opbouw van vakantiegeld en een eventuele dertiende maand.

In dit geval:

Salaris € 500,00  
Opbouw vakantiegeld (8%)  € 40,00  
Opbouw dertiende maand € 41,67  
   -----------------  
Totaal  € 581,67  x 12 = € 6.680,04

 

Het dagloon voor de WAZO-uitkering is dan € 26,74 ( € 6.980,04 / 261 dagen).

 

Per dag van je zwangerschapsverlof wordt dit bedrag bruto door het UWV uitgekeerd. Het UWV werkt met werkdagen en ook als er parttime gewerkt wordt, rekenen ze met 5 dagen per week.