Skip to main content

Zwangerschapsverlof - ontslag

baby ontslagAls je zwanger bent kan je niet ontslagen worden. Ook gedurende je zwangerschapsverlof en de eerste zes weken daaropvolgend, mag je werkgever je niet ontslaan.

Zoals elke regel, kent ook deze een aantal uitzonderingen. Je kan wel ontslagen worden als er sprake is van bedrijfeconomische redenen of als je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt. 

Als je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens je zwangerschap eindigt, kan je recht hebben op een uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV. Als je recht hebt op een WW-uitkering, heb je ook recht op een uitkering voor het zwangerschapsverlof van zestien weken. Na je verlof krijg je dan weer je WW-uitkering (natuurlijk alleen als je aan je verplichtingen en voorwaarden voldoet).

 

Als je zelf ontslag neemt kan je soms toch nog in aanmerking komen voor een uitkering in verband met zwangerschapsverlof. De voorwaarde is dat je binnen tien weken na je ontslagname bent uitgerekend danwel bevalt. Ook bij deze situatie heb je recht op zestien weken uitkering.