Skip to main content

Zwangerschapsverlof - adoptie / pleegzorg

baby adoptieOok als je als werknemer een kind gaat adopteren of in pleegzorg neemt kom je in aanmerking voor een WAZO-uitkering (adoptie- of pleegzorguitkering). Bij adoptie / pleegzorg duurt het verlof maximaal vier aaneengesloten weken. De periode van vier weken moet vallen binnen een periode van achttien weken die begint twee weken voordat de werknemer het kind in het gezin opneemt tot zestien weken daarna. 

Onder pleegzorg wordt verstaan dat je een kind opneemt in je gezin en het kind langdurig verzorgt en opvoedt.

 

Bij de aanvraag van adoptie-verlof zijn de volgende formulieren benodigd:

  • een bewijs van inschrijving van het kind in de Gemeentelijke Basisadministratie of melding bij de Vreemdelingenpolitie
  • een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind
  • andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie doorgang zal vinden, zoals een verklaring van een vergunninghoudende adoptie-instelling

 

Bij de aanvraag van pleegzorg-verlof zijn de volgende formulieren benodigd:

  • een bewijs van inschrijving van het kind bij de Gemeentelijke Basisadministratie
  • een kopie van het pleegcontract

 

Bij adoptie of in pleegzorg nemen van meerdere kinderen tegelijk, is er toch slechts recht op één adoptie- of pleegzorguitkering.